Tuzlukçu Devlet Hastanesi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Tuzlukçu Devlet Hastanesi

Bayanlara yönelik eğitimler ile diş taramaları yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 05/12/2017

Tuzlukçu Kaymakamlığının organize etmiş olduğu, kadınlara yönelik eğitim çalışmaları, Toplum sağlığı personellerimiz ile Tuzlukçu İlçe Milli eğitim Müdürlüğü öğretnelerinin katİþİ ile gerçekleþtirildi.2016-2017 Eğitim öğretimin yİlİnİn baþlamasİ ile İlçe Sağlİk Müdürlüğümüzce Ana Sİnİfİ öğrencilerine Florlama çalİþmasİ yapİldİ, anasİnİfİ 1.2.3.4. sİnİflarİn tamamİna Diþ macunu Diþ Fİrçasİ ve Çanta hediye edildi.1. sİnİf öğrencilerinin tamamİna ise sağlİk taramasİ gerçekleþtirildi.Eğitim Çalİþmalarİ Personelimiz Ebe Döndü ALTUNTEPE ile Öğretmen Sevil AKÇA tarafİndan, "Anne ve Baba Tutumu,İlk Yardİm,Ev Ekonomisi,Hijyen Eğitimi,Aile İçi İletişimi ve Kronik Rahatsızlıklar (Tansiyon, Diyabet, Obezite) konularında Kundullu,Konarı,Koraşı,Pazarkaya ve merkez Mahallerinde verildi.
Paylaş